Szociológiai kutatások eredményei a ferences szerzetesek lelkigyakorlat-konferenciáján

A Kárpátaljai Ferencesek Misszió Alapítványa 2019. október 11–13. között tartotta lelkigyakorlat-konferenciáját  Beregszentmiklóson, melynek aktuális tematikája volt a külföldi munkavállalás, a migráció, különösen a más országba költözés hatása a személyes életvitelre, az emberi kapcsolatokra és a szubjektív jóllétre. A konferencia vendégelőadója volt Magyarországról Tóth Pál Péter, aki a Kárpát-medencei magyar népességfejlődés és a vándorlás /migráció témában tartott előadást a résztvevőknek, illetve a lelki előadó Hidász Ferenc ferences szerzetes volt. Intézetünk munkatársa, Hires-László Kornélia bemutatta a Pro-Inte Kárpátalja kutatás legfontosabb eredményeit, valamint az előadás végén röviden vázolta a kárpátaljai magyarság körében végzett szociológiai kutatások migrációra vonatkozó következtetéseit.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62