Rövid híradás publikációk megjelenéséről

Bár még 2020-as évszámmal, de már ez év elején jelentek meg azok a tudományos publikációk, amelyek neves lektorált tudományos nyelvészeti folyóiratokban jelentek meg és kárpátaljai kutatókhoz, kutatási témákhoz kapcsolódnak.

A veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvtudomány, XX. évfolyam, 2020/2. számában jelent meg a Hodinka Intézet munkatársainak angol nyelvű publikációja:

István Csernicskó–Anita Márku: Minority language rights in Ukraine from the point of view of
application of the European Charter for Regional or Minority Languages. 

Magyar összefoglaló:

Az ukrán politikai elit, amely a 2014-es „méltóság forradalma” következtében megdöntötte Viktor
Janukovics elnök rezsimjét, hivatali ideje második felében számos kisebbségi nyelvi jogot korlátozó
jogalkotási intézkedést fogadott el. Ide tartozik az elektronikus média nyelvét megváltoztató törvény, az
új oktatási kerettörvény, az állami nyelvtörvény, a teljes általános és középfokú oktatásról szóló törvény,
valamint az ukrán alkotmánybíróság által 2012-ben elfogadott nyelvtörvény hatályon kívül helyezése.
Az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség képviselői hangsúlyozzák, hogy ezek a jogalkotási intézkedések
ellentétesek Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az ukrán kormány és néhány kutató
ugyanakkor azt állítja, hogy a nyelvpolitikában tett legutóbbi lépések semmilyen módon nem sértik
Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait. Ebben a cikkben a következőket vizsgáljuk: (a) milyen
kötelezettségeket vállalt Ukrajna a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának
ratifikálása során; b) a Charta Szakértői Bizottságának a Charta ukrajnai végrehajtásáról szóló utolsó
jelentésének tartalmát; (c) e jelentés fényében arra törekszünk, hogy kiderüljön, Ukrajna a kisebbségek
nyelvi jogainak védelme kapcsán eleget tesz-e a Charta ratifikálásakor vállalt kötelezettségeinek.

A Scopus adatbázisban is jegyzett Magyar Nyelv c. tudományos folyóirat 2020/4-es számában jelent meg a II. RFKMF Filológia Tanszéke tanárainak publikációi:

A Szó- és szólásmagyarázatok rovatban Gazdag Vilmos: Egy szovjetizmus története: kolhoz és származékai;

Társasági ügyek rovatban: Bárányné Komári Erzsébet – Gazdag Vilmos: Búcsú Kótyuk Istvántól (1934–2020)

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62