Volosin nyelvi nézetei (nyelv)politikai kontextusban

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2014

In: Fedinec Csilla szerk. Kárpáti Ukrajna: Vereckétől Husztig. Egy konfliktustörténet nemzeti olvasatai, 308–334. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2014.