Volóci járás

Szerzők: Molnár D. István

Publikálás éve: 2009

In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 298–300. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.