„Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2013

Márku Anita 2013. „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Monográfia. Ungvár: „Líra” Poligráfcentrum, 2013. 244 oldal.
Recenziók, ismertetések: Új könyv a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról http://hirposta.hu/cikk/3990803/Uj_konyv_a_karpataljai_magyar_nyelvhasznalatrol/http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/3/0000003303/Nemzetpolitikai%20sajtoszemle%202013.10.15..pdf; http://karpatalja.blog.hu/2013/10/17/marku_anita_po_zakarpatszki; Tóth Enikő: Márku A.: Beszél Ön „kárpátaljai magyarul”? Kisebbségkutatás: 22 (2013) 4. 194-197;  http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/6/0000004896/Kisebbsegkutatas%20tartalom.pdf; Gazdag Vilmos: Márku Anita: “Po zákárpátszki”. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben Fórum Társadalomtudományi szemle 2014/2. http://eshop.foruminst.sk/p/250/c/61/f-and-oacute-rum-t-and-aacute-rsadalomtudom-and-aacute-nyi-szemle/forum-kisebbsegkutato-intezet/forum-tarsadalomtudomanyi-szemle-2014-2.html

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62