Nyelv és azonosságtudat összefüggései a kárpátaljai magyar közösségben

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2008

In: Fedinec Csilla szerk.: Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban, 153–170. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008.