„Mindig legyen érvényes történeted”: a kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiai pragmatikai nézőpontból

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2010

In: Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó szerk., Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia, Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért, Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu, Science for Education – Education for Science. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií, 35–45. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.