Kreatív nyelvhasználat, nyelvi vitalitás: a digitális kommunikáció hatása a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatára

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2015

In: Gazdag Vilmos szerk. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Előadásvázlatok. / Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Тези доповідей / Linguistic and cultural heterogenity in East-Central-Europe: Value and Challenges. Abstracts, Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, 52.