Kárpátaljai kétnyelvűség: a kódváltás pszicholingvisztikai szempontú megközelítése

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2012

In: Navracsics Judit – Szabó Dániel szerk. A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III., 237–246. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012.