Jogok és lehetőségek az anyanyelv használatára

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2010

In: Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról, 111–135. Budapest–Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság–Hodinka Antal Intézet, 2010.