Javaslat a határon túli magyar tudományosság fogalmának értelmezésére.

Szerzők: Csányi Erzsébet, CSERNICSKÓ ISTVÁN, Salat Levente és Tóth Károly

Publikálás éve: 2010

In: Fedinec Csilla szerk., Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmű­ködések lehetősége, 211–213. Budapest: MTA Magyar Tudomá­nyosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.