Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában

Szerzők: Csernicskó István és Márku Anita

Publikálás éve: 2001

In: A 11. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszéké­nek Évkönyve, 97–103. Újvidék, 2001.