Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2008

Monográfia. Rákóczi-füzetek: XLVIII. Ungvár – Beregszász: Poli­Print Kft. – KMF, 2008.

Recenziók, ismertetések: Kárpátinfo 12. évf. 53. szám, 2008. december 31. 6., Kárpátalja VIII. évf. 52. szám, 10., Kisebbségkutatás 2009/1. 164–167.; Lanstyák István, Menyhárt József és Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, 2009: 236–238.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62