Egy megoldatlan probléma: az államnyelv oktatása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2004

In: Huszti Ilona szerk., Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben, 113–123. Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főis­kola, 2004.