Az ukrán szociolingvisztika nyelvszemlélete a szurzsik megítélésének tükrében

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2013

In: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs szerk. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, 119–136. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.