Az etnikai térszerkezet változása Kárpátalján a XX. század folyamán

Szerzők: Molnár D, István és Molnár József

Publikálás éve: 2003

In: Kozma István, Papp Richárd szerk. Etnikai kölcsönhatások és konflik­tusok a Kárpát-medencében. Válogatás a Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében című konferencia előadásaiból. 123–130. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003.