A tiszaújlaki lakosok nyelvválasztási szokásai

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2003

In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 74–83. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.