A tiszaújlaki lakosok nyelvhasználati szokásai a különböző nyelvhasználati színtereken

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2001

In: A 11. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve, Újvidék, 2001.