A tiszaújlaki lakosok interetnikus kapcsola¬tai és lokális identitástudata egy állomásozó terepmunka alap¬ján

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2001

Regio 2001/3: 141–163.