A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2009

In: Lanstyák István – Menyhárt József – Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről V., 11–27. Dunaszerdahely: Gramma, 2009.