A nyelv szerepe a kárpátaljai magyarság azonosságtudatában

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2008

In: Császár Melinda – Rosta Gergely szerk.: Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára, 101–113. Budapest–Piliscsaba: Pázmány Társadalomtudomány 10., 2008.