A kárpátaljai magyarság identitásának vizsgálata nyelvi aspektusból

Szerzők: Hires-László Kornélia

Publikálás éve: 2011

In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita szerk. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Tinta Könyvkiadó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. Budapest-Beregszász 2011. 280–285. old.