A kárpátaljai magyarok nyelvválasztási stratégiái kétnyelvű nyelvi módban

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2008

In: Kötél Emőke szerk. PhD konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. 2008. november 10., 214–238. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2008.