. A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2009

In: Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században, 107–113. Ungvár: PoliPrint, 2009