A kárpátaljai magyar nyelv¬használat társadalmi rétegződéséről

Szerzők: Csernicskó István és Márku Anita

Publikálás éve: 2003

In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 207–221. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.