A kárpátaljai magyar élőnyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban

Szerzők: Beregszászi Anikó

Publikálás éve: 2009

In: Kozmács István – Vančová Ildikó szerk. Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Absztraktok, 13–14. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.