A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája

Szerzők: 265. CSERNICSKÓ ISTVÁN és Péntek János

Publikálás éve: 2011

In: Benő Attila és Péntek János szerk., A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve, 195–218. Dunaszerdahely–Kolozsvár: Gramma Nyelvi Iroda – Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, 2011.