Якісна мовна освіта як засіб збереження етнічного, мовного та культурного розмаїття Закарпаття

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2013

In: Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття, 75–83. Ужгород: Поліграф центр „Ліра”, 2013.