Угорсько-українські міжмовні контакти на Закарпатті з точки зору соціальної лінгвістики

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2002

In: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Том 1. 134-136 ст., Київ: Європейський Універ­ситет, 2002.