Слов’янскі лексичні запозичення у мовленні угорців Закарпатської області

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2011

In: Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2011. 52–54. с.