Резолюція Празької академії наук про народну мову Підкарпатської Русі (Закарпаття) і мовні полеміки (1919–1939 рр.)

Szerzők: Fedinec Csilla – CSERNICSKÓ ISTVÁN

Publikálás éve: 2014

In: Відп. ред. Г. І. Мартинова, Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць. Вип. 5., 82–93. Умань: Візаві, 2014. (Társszerző: Fedinec Csilla)