Мовна соціалізація в етнічно гетерогенному родинному середовищі

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2014

In: Студії з філології та журналістики. Випуск 2, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (Ужгород, 10–11 квітня 2014 року)  Ужгород: Видавництво ФОП Бреза, 2014. 95–97.