Мовна політика і мовний ландшафт сучасного Закарпаття в історичному плані (1900–1944 рр.)

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2014

In: Bárány Erzsébet, Csernicskó István szerk. / Єлизавета Барань, Степан Черничко ред., Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції / Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Nemzetközi tudományos konferencia előadásai, 48–66. Ungvár: Видавництво В. Падяка, 2014.