Мовна політика на Закарпатті під час другої світової війни (1939–1944 рр.)

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2015

In: Чопей Вікторія; Шинкар Іван; Сньозик Ганна ред. «Студентська молодь як соціальна одиниця розвитку освіти та науки в сучасних умовах українського суспільства: збірник наукових праць.» XV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (м. Хуст, 22-23 квітня 2015 року) та «Вища освіта і наука України в контексті європейського освітнього простору». XV Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція (м. Хуст, 13-14 травня 2015 року), 510–517. Київ: Університет «Україна», 2015.