Nyelvpolitikai mesterkurzus

A Stockholmi Egyetem nyelvészeti MA (mester) programjai keretében oktatott, nyelvpolitikai tárgyú kurzusok tervezésével, tematikájának kialakításával, tananyagának fejlesztésével, a hallgatók számára támasztott követelményeivel, valamint az elméleti és gyakorlati órák megszerezéseinek jellegzetességeivel ismerkedhetett Svédország egyik vezető felsőoktatási intézményében megtartott workshop révén Csernicskó István, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője, akinek egyik fő kutatási témája a nyelvpolitika, és aki maga is oktat nyelvpolitikai tantárgyakat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Pannon Egyetemen.