Ma lenne 87 éves sokunk Kótyuk Pista bácsija

Sajnos már nincs közöttünk, de ma lenne 87 éves sokunk Pista bácsija, dr. Kótyuk István, nyelvész, műfordító, tankönyvíró, gyermekíró, egykori egyetemi és főiskolai oktató.

“Kótyuk István 1934. január 11-én született Nagyráton, Ung megyében. A Husztról Munkácsra áthelyezett tanítóképzőben szerzett elemi iskolai tanító oklevelet 1953-ban. Az 1950-es években Huszton indult, majd Ungvárra áthelyezett Tanárképző Főiskola magyar szakán kezdte tanulmányait, ám a főiskolát megszüntették. Így az Ungvári Állami Egyetem orosz nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát 1958-ban.

Az egyetem befejezését követően a Kárpáti Igaz Szó, majd a megyei rádió magyar szerkesztőségében dolgozott. Az Ungvári Állami Egyetemen 1963-ban megnyílt Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója volt 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1997-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, a Filológiai Tanszék vezetője lett.

Tudományos kutatómunkáját a magyar-ukrán nyelvi kontaktusok és a kárpátaljai magyar nyelvjárások kutatásának szentelte. 1974-ben védte meg kandidátusi disszertációját Az ungi magyar nyelvjárások ukrán jövevényszavai címmel.

Kótyuk István élete során több területen alkotott maradandót: kutatásai, műfordításai, lexikológiai, lexikográfiai munkássága, oktatói tevékenysége egyaránt kiemelkedő. Részt vett a Nyíregyházi Főiskolán az ukrán-magyar és magyar-ukrán szótár, illetve szótári adatbázis szerkesztésében, főszerkesztőként jegyzi a beregszászi főiskolán megjelent magyar-ukrán és ukrán-magyar iskolai szótárakat. Emellett műfordítóként igyekezett közelebb hozni egymáshoz a két szomszédos nép kultúráját: ukrán szépirodalmi alkotások fordítójaként is ismert. Több tucat általános és középiskolai magyar nyelv tankönyv szerzője, felsőoktatási jegyzetek szerkesztője. Sokoldalúságát jelzi, hogy amikor arra volt szükség, gyermekverseket is írt.

Dialektológiai kutatásait Csűry Bálint-díjjal ismerték el, műfordításaiért is több kitüntetésben részesült. A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 2009-ben Arany János-díj Életműdíj fokozattal ismerte el tudományos és oktatói tevékenységét” 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pedig 2020 októberében Tomcsányi Hűségdíjjal tűntette ki Pista bácsit – ahogyan mi, kollégák neveztük – a főiskoláért, a Filológia Tanszék alapításában való áldozatos munkájáért, és a Magyar Tanszéki csoportban és a Hodinka Intézetben végzett magas szakmai színvonalú oktatói-kutatói munkájáért. 

Dr. Kótyuk István 2020. október 21-én, életének 86. évében hunyt el. Emlékét őrizzük, szakmai igényességét igyekszünk követni, mindig szeretettel és hálával fogunk rá emlékezni!

Személyes-szakmai hangvételű nekrológot olvashatunk munkásságáról, eltávozásával a nyelvész szakmát és a kárpátaljai értelmiséget ért veszteségről a Magyar Nyelvtudomány legutóbbi számában is:

Bárányné Komári Erzsébet – Gazdag Vilmos: Búcsú Kótyuk Istvántól (1934–2020)

 

Egyéb felhasznált forrás: http://kmf.uz.ua/hu/tomcsanyi-husegdijat-kapott-kotyuk-istvan-a-rakoczi-foiskola-nyugalmazott-oktatoja/; 

M.A.

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62