Konferencia az USA-ban

Az Amerikai Egyesült Államokban szervezett Conference on Language Endangerment and Political Instability című nemzetközi konferencián tartott előadást a Károli Gáspár Református Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola professzora. A Univesrity of North Texas (Denton, Texas állam, USA) bázisán 2018. október 4‒5-én szervezett szakmai tanácskozás a politikai instabilitás és a nyelvi folyamatok közötti kapcsolatokra, illetve a nyelvi kérdések nemzetbiztonsági vonatkozásaira összpontosított. Kontra Miklós, aki a Makovecz ösztöndíjprogram keretében második éve oktat nyelvészetet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékén, és szoros kapcsolatban áll a főiskolán belül működő Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközponttal. Előadásában Kontra Miklós érintette az ukrajnai nemzeti kisebbségeket, így a kárpátaljai magyarokat is hátrányosan érintő ukrajnai nyelv- és oktatáspolitikai folyamatok kérdéskörét is.

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62