Hodinkás kötet bemutatója az Akadémiai Könyvtárban

Április 13-án, pénteken Budapesten, az MTA Könyvtár és Információs Központ (Akadémiai Könyvtár) épületének nagy termében került sor a Termini Kutatóhálózat munkatársai által az elmúlt egy évben megjelentetett kiadványok szakmai bemutatójára.

A Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika és Trócsányi András szerkesztésében megjelent Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében című kiadványt Molnár Csikós László (Újvidéki Egyetem) mutatta be. A kötet a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások egy részét fogja egybe. 

Gróf Annamária, Kolláth Anna és Szoták Szilvia szerkesztésében jelent meg a Szélrózsa című tanulmánygyűjtemény, melyet Nádor Orsolya (Károli Gáspát Református Egyetem) ismertetett. A kiadvány a Termini Kutatóhálózat 2014. évi lendvai (Szlovénia) tudományos konferenciájának kötete, amely a Termini Egyesület gondozásában jelent meg.

A Szoták Szilvia szerkesztésében napvilágot látott Őrvidéki házinevek című könyvecskét Farkas Tamás (ELTE) ajánlotta az olvasók figyelmébe.

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontban készült Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben című tanulmánygyűjteményt  – amelyet Karmacsi Zoltán és Máté Réka, a kutatóközpont munkatársai szerkesztettek – Vančo Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense mutatta be az érdeklődőknek. A kiadvány a kutatóközpont által elindított sorozat immáron negyedik kötete.

Végül Péntek János, a Termini Egyesület társelnöke a Tolcsvai Nagy Gábor által szerkesztett A magyar nyelv jelene és jövője  című összefoglaló munkát ismertette röviden.

A szakmai könyvbemutatón a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontot a Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben című kötet egyik szerkesztője, Máté Réka, valamint Csernicskó István képviselte, akik mindketten maguk is a kötet egy-egy tanulmányának szerzői.

 

 

 

 

 

 

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62