Folyik a nyelvtörvény vitája a kijevi parlamentben

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Ukrajna legfelsőbb Tanácsa ma, azaz március 12-én visszatért a Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної”, magyarul: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról” című törvény vitájához.

A parlament ülésén Vjacseszlav Kirilenko miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy a kormány nem nyújtott be nyelvtörvény-tervezetet a Verhovna Ráda elé, mert a miniszteri kabinet támogatja a № 5670-д számú, tavaly októberben első olvasatban már megszavazott jogszabályt.

A szakértők szerint meglehetősen hosszú vita várható, mert a délelőtti ülés során a képviselők egyesével kezdtek el szavazni a törvénytervezethez beérkezett módosító indítványokról. Amint arról már korábban is beszámoltunk, a szöveghez kétezernél több módosító javaslat érkezett. Ahogyan azonban várható volt, az ebédszünetig tárgyalt, többségében a törvény diszkriminatív rendelkezéseinek módosítására benyújtott 37 eddigi képviselői javaslat egyike sem kapta meg a szükséges többséget, azaz a parlament elvetette azokat.

Az ebédszünet után folytatódó ülésen a képviselők a törvény „Загальні засади”, vagyis „Általános elvek” című részének áttekintésével folytatják a vitát, ami szintén arra utal, hogy a törvény elfogadása elhúzódhat, tekintve, hogy a 2019. február 18-án második olvasatra benyújtott tervezet – 14-es betűtípussal és egyes sorközzel szedve – összesen 55 oldal terjedelmű, és az említett „Загальні засади”/ „Általános elvek” című rész a jogszabály bevezetőjét követő első nagy egység.

A törvénytervezetnek ez a része egyébként a 2. oldal tetejétől az 5. oldal tetejéig terjed, és öt cikkelyt tartalmaz:

  1. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні (Az ukrán nyelv mint Ukrajna egyetlen államnyelvének státusza).
  2. Сфера дії Закону (A törvény hatályának kiterjedése).
  3. Завдання Закону (A törvény feladatai).
  4. Статус української жестової мови та мовні права жестомовних осіб (Az ukrán jelnyelv státusza és a jelnyelvet használó személyek jogai).
  5. Державна програма сприяння опануванню державної мови (Az ukrán nyelv elsajátítását támogató állami program).

A törvény № 5670-д számú tervezet következő nagy egysége „Az ukrán nyelv és az ukrán állampolgárság” címet viseli.

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62