Ülésezett a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Március 13-án tartotta meg soros ülését Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB). A tanácskozáson döntöttek az Arany János-díj idei kitüntetettjeiről, megvitatták a Domus kuratórium működésének ügyrendjét, megbeszélték az MTA tisztújító közgyűlése keretében májusban szervezendő Külső Tagok Fóruma programját, majd a Kárpát-medence nyolc államából érkező magyar tudósok beszámoltak régiójuk magyar […]


Munkatársaink újabb publikációi nívós szakfolyóiratokban

2017 elején látott napvilágot az Akadémiai Kiadó gondozásában az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. kötete Kenesei István főszerkesztésében, melyet most a többnyelvűség témakörének szenteltek. A tematikus kötetet, melynek címe: „A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok” Bartha Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Többnyelvűségi Kutatóközpontjának vezetője szerkesztette. A nívós, modern kutatási irányvonalat képviselő kötetben helyet […]


Történettudomány és nyelvpolitika: nemzetközi konferencia Tamperében

„Reform and Revolution in Europe, 1917–19: Entangled and Transnational Histories” (Reformok és forradalmak Európában 1917–1919-ben: összetett és transznacionális történetek) címmel szerveznek nemzetközi tudományos konferenciát a finnországi Tampere városában 2017. március 16–18. között. A multudiszciplináris tanácskozáson az első világháború azon politikai, szellemi, társadalmi és kulturális tényezőit tekintik át, amelyek összefüggésben vannak a „nagy háború” után létrejött […]


“Szociográfia: Kárpát-medencei körkép”

Intézetünk munkatársa is részt vett a Magyarország Felfedezése Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Politikatörténeti Intézet által szervezett konferencián (program). 2017. március 3-án, a konferencia első napján egy kerekasztal beszélgetést szerveztek, ahol a résztvevők régiónként mutatták be munkásságukat, illetve beszélgettek arról, hogy milyen szociográfiai jellegű írások jelentek meg a térségben. A konferencia másnapján, március […]


Hamarosan: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás…

  Hamarosan megjelenik a Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból című könyvsorozat III. kötete. A Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás főcímet viselő tanulmánykötet azokból a kutatási eredményekből mutat be ízelítőt, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai jelenleg foglalkoznak. A kötetben helyet kaptak a Hodinka intézettel szorosan együttműködő kollégák írásai is, akik egykori vendégkutatóként vagy a […]


© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62