Az EBESZ munkatársai Beregszászban

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán jártak december 8-án az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai képviseletének munkatársai, ahol Orosz Ildikóval, a főiskola rektorával, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökével, megyei képviselővel, valamint Csernicskó Istvánnal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetőjével találkoztak és folytattak megbeszélést.

Orosz Ildikó és Csernicskó István röviden tájékoztatta az EBESZ munkatársait az új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyével kapcsolatos szakmai problémákról. A kárpátaljai szakértők rámutattak arra, hogy miközben elengedhetetlenül szükséges az államnyelv oktatásának gyökeres reformja, mindenképpen meg kell őrizni továbbra is a szabad tannyelvválasztás jogát és lehetőségét az oktatás minden szintjén: az ukrán nyelv oktatásának hatékonyságát a magyar nyelven oktató iskola keretében kell biztosítani. Rámutattak arra, hogy kárpátaljai látogatása során Lilija Hrinevics, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának vezetője, valamint Pavlo Klimkin, a külügyi tárca irányítója egyaránt elismerte, hogy az ukrán állam függetlensége negyedszázada alatt nem teremtette meg a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az államnyelvet hatékonyan és eredményesen lehessen oktatni a magyar tannyelvű iskolákban, illetve azt is, hogy az ukrán nyelv és irodalom független tesztelés keretében nem a vizsgázók nyelvtudását mérik. Kijevnek tehát nem a kisebbség nyelvén folyó oktatás korlátozásával, az anyanyelven folyó képzési rendszer visszaszorításával kellene foglalkoznia, hanem azzal, hogy mielőbb megteremtse azokat a tárgyi és szakmai feltételeket, amelyek a sikeres nyelvoktatáshoz mindenképpen szükségesek. Ebben a kijevi oktatási tárca számíthat a kárpátaljai magyar szakértők és szakmai szervezetek, valamint a régióban dolgozó magyar pedagógusok támogatására, együttműködésére.