A nyelvészet műhelyeiből… A Hodinka Intézet új kiadványa

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nemrégiben megjelent A nyelvészet műhe­lyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból című sorozat V. kötete Csernicskó István és Márku Anita szerkesztésében. A lektorált tanulmánykötet azokból a kutatási eredmé­nyekből mutat be ízelítőt, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munka­társai foglalkoznak.

A tanul­má­­nyok – természetesen – nem ölelik fel a kutatóközpontban folyt vagy épp folyamatban lévő összes kutatási témát, de ízelítőt ad abból, milyen témákkal, kutatási problémákkal foglalkoznak az intézet munkatársai. A kötet­ben he­lyet kaptak az Intézettel szorosan együttműködő kollé­gák írásai is, akik egy­­kori vendégkutatóként vagy a főiskola, a Filológia Tanszék ok­ta­tó-kuta­tójaként Kárpátalján (is) végeztek/végeznek nyelvészeti vo­nat­ko­zá­sú kutatásokat, vagy munkásságuk kapcsolódik régiónkhoz (is).

A kötetben szereplő tanulmányok gerincét a többnyelvűség és a regionalitás adja: a kutatások a nyelvhasználat, az identitás, az oktatás, a nyelvoktatás, a nyelvi jogok, a kár­pátaljai etnikai és nyelvi sokszínűség történeti és jelenlegi kérdéseit boncolgatják.

A kötet teljes egészében hozzáférhető, letölthető a Hodinka Intézet honlapjáról, vagy elérhető az alábbi link alatt:

http://hodinkaintezet.uz.ua/wp-content/uploads/2019/05/HANyK_2019.pdf

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62