Hogyan jelentkezhetnek műhely szervezésére a 21. Élőnyelvi Konferenciára?

A 21. Élőnyelvi Konferencia szívesen fogadja – a konferencia témájához kapcsolódó – műhelyek jelentkezését.

A konferencia témája: a határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben.

A műhely szervezője/szervezői elküldi(k) a műhely (tervezett) címét, a műhely tematikájának rövid (800-1500 szavas) leírását, illetve a (tervezett) előadók nevét, az előadások (tervezett) címét (esetlegesen az előadás nélküli résztvevők tervezett számát). Kérjük, a műhely szervezője/szervezői adja/adják meg saját elérhetőségei(ke)t is.

A műhely résztvevőinek külön jelentkezési lapot nem szükséges kitölteniük, de a műhely elfogadása után a műhely és a műhely előadásainak absztraktjait a szervezők számára meg kell küldeni.

A műhely jelentkezésének elfogadásáról (elutasításáról) a konferencia szervezői 5 napon belül e-mailben tájékoztatják a műhely szervezőjét/szervezőit. A műhely előadóinak tájékoztatása a műhely szervezőjének/szervezőinek feladata.

A műhely tagjainak részvételi díja megegyezik a többi (műhelyen kívüli) előadók részvételi díjaival (beleértve a kedvezményezett kategóriákat is).

Akik élni szeretnének a műhelyszervezés lehetőségével, a 21. ÉK e-mailcímén 21.elonyelvikonferencia@gmail.com jelezzék felénk szándékukat!

Jelentkezési határidő műhely szervezésére: 2020. május 15.

A konferenciáról bővebben honlapunkon olvashatnak: http://hodinkaintezet.uz.ua/21-elonyelvi-konferencia-a-hatar-mint-konvergalo-es-divergalo-tenyezo-a-nyelvben/.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62