10 éves az Anyanyelv-pedagógia című szakfolyóirat

December 5-én rendezték meg Budapesten az V. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciát Budapesten. A szakmai tanácskozás egyik apropóját az Anyanyelv-pedagógia című szakmódszertani folyóirat 10 éves fennállása, és a kutatás és az anyanyelvi nevelés szolgálatában végzett tevékenységének ismertetése adta.

A konferencián tartott plenáris előadásában Antalné Szabó Ágnes, az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat főszerkesztője elmondta, hogy az 1998-as első évben 9.836 olvasója volt az online folyóiratnak, 2017-ben már azonban 171.000 olvasó látogatta meg a folyóirat honlapját közel 150 országból. A 10 évfolyam lapszámaiban összesen 565 közlemény jelent meg. Ezeknek körülbelül fele nyelvészeti, megközelítőleg 40 százaléka anyanyelv-pedagógiai témájú volt, egy tizede pedig interdiszciplináris vagy általános pedagógiai.

Az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat alapítása óta nyitott a Magyarországon kívül élő magyar közösség nyelvoktatásának, nyelvi helyzetének bemutatására. A szaklap szerzőinek 13 százaléka került ki eddig a külhoni magyarok közül.

A szerkesztőbizottság nemzetközi tanácsadó testületének évek óta kárpátaljai tagja is van Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetője személyében. A folyóirat rendszeresen közül tanulmányokat kárpátaljai szerzőktől. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói közül publikált már például a folyóiratban Beregszászi Anikó, Márku Anita, Hutterer Éva, Csernicskó István stb. De Beregszászi Anikó tantárgy-pedagógiai irányú kötetéről is közölt már ismertetést a folyóirat.

Amint az V. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia keretében szervezett szerkesztőségi ülésen kiderült, az Anyanyelv-pedagógia című szakfolyóirat 2017. évi 4. száma hamarosan (még 2017-ben) elérhető lesz a honlapon.